INDIVIDUALNO

RENATA POKUPIĆ: pjevanje i otvaranje glasa

Renata je jedna od najeminentnijih pjevačica bogate svjetske karijere. Renata je posvećena glazbi i već neko vrijeme bavi se i pedagoškim radom. Posebno je zanimaju tehnike i terapije oslobađanja glasa kod profesionalnih pjevača svih stilova, ali i kod osoba koje imaju teškoće u izražavanju glasom te onih koji smatraju kako “ne znaju”, “ne mogu”, “nisu talentirani” za glazbu i ostalo što ih udaljava od pjevanja i glazbe.

Renata je znalac koji svoje iskustvo prenosi s velikom ljubavlju i strpljenjem te je inspiracija i podrška mnogima koji se pjevanjem bave godinama ali i onima koji su tek počeli upoznavati i voljeti svoj glas.

E-mail: renata.mezzo@gmail.com

Cijena sata: prema dogovoru. Radi samostalno ili zajedno s Anugitom, prema željama i potrebama klijenta.

ANUGITA MAJA ŽARKOVIĆ: pripreme za nastup

Anugita je svestrana glazbenica i edukatorica. Uz oca, sportskog psihologa, jedna je od prvih na području bivše države koja je naučila tehniku Autogenog treninga i metode oslobađanja za nastupe, bilo sportske, bilo glazbene i druge oblike nastupa.

Na studiju violine i magisteriju glazbenog obrazovanja u Londonu proučavala je na univerzitetima i seminarima psihologiju nastupa, psihologiju glazbe, te naučila tehnike mentalnog treninga, vizualizacije i meditacije, koje uspješno primjenjuje u individualnom i grupnom radu. Uz pripreme za nastup i oslobađanja od napetosti kod profesionalnih glazbenika, sportaša i bilo koga kome su nastupi posao ili potreba, bavi se i oslobađanjem glasa.

E-mail: anugita1@gmail.com

Cijena sesije: Prema dogovoru. Radi samostalno ili zajedno s Renatom, prema željama i potrebama klijenta.

POSEBNA PONUDA

30% POPUSTA ZA 5 ILI VIŠE SESIJA

Talent za glazbu posjedujemo svi ali nismo svi dobili potrebnu podršku kako bi došao do izražaja.

NAŠI SEMINARI

Komiža

 

Radost

Individualno

Timovi